santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty
santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty

Zákazník: nepřihlášen
přihlásit se | registrace nového zákazníka

Váš košík je prázdný


Rychlý kontakt

Skype: Santisport1 santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty
ICQ: 601618032 santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty
E-mail: info@santisport.cz
GSM: 733 534 85O
Tel.: 733 534 851

santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty santisport, outdor, obuv, běžecké boty, sandále, trekking, stany, spacáky, inline brusle, in-line brusle, skateboardy, fitness, lyžování, lyže, snowboardy, tryka, trička, kalhoty

Akční nabídky

Partneři

Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování Santisport, sportovní oblečení, zimní výbava, lyžování


Home Reklamační řád

 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Zboží zakoupeného u Prodávajícího, tj. společnost Izango CZ s.r.o., IČ: 03410102, DIČ: CZ03410102, se sídlem Havířov-Město, Dlouhá třída č. 860/1a, PSČ 736 01, tel. +420 733 534 850, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 2. Na právní vztahy uzavřené mezi Prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo u odpovědnosti z vady, která se vyskytne u nového Zboží do 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí Zboží. Prodávající poskytuje Kupujícím záruku za jakost nového Zboží v délce dvou let ode dne převzetí Zboží, pokud sám výrobce neposkytuje záruku delší.

 4. V případě Zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako jsou bateriové zdroje, světelné zdroje apod., je záruční doba ohledně jejich spotřebování poskytována v rozsahu pokynů výrobce, maximálně 6 (šest) měsíců.

 5. Právo z vadného plnění nebo reklamace musí být uplatněny nejpozději poslední den záruční doby.

 6. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího nejpozději v momentě převzetí Zboží, jinak toto právo zaniká.

 7. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží je vyloučena v případě, že

  1. vadu si Kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;

  2. vada vznikla v důsledku běžného opotřebení;

  3. vada byla způsobena vlivem vnějších okolností;

  4. u Zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána.

 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu také nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo Zboží reklamovat u Prodávajícího, a to odesláním vadného Zboží s veškerým příslušenstvím poštou na adresu Prodávajícího: Izango CZ s.r.o., Dlouhá třída č. 860/1a, 736 01, Havířov-Město, nebo emailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo osobně na adrese: Dlouhá třída č. 860/1a, 736 01, Havířov-Město.

 3. Zakoupení Zboží musí Kupující prokázat dokladem o koupi Zboží (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list.

 4. Při reklamaci je Kupující povinen popsat vadu Zboží a její projevy, aby měl Prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud Kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než Kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od výzvy Prodávajícího, není Prodávající povinen vady odstranit.

 5. Reklamační list ke stažení ZDE.

 6. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. U reklamací doručených poštou bude oznámení o přijetí Zboží do reklamace doručeno Prodávajícím e-mailem, nebo jiným vhodným a prokazatelným způsobem.

 7. O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne Prodávající o její oprávněnosti do 3 (tří) pracovních dnů.

 8. V případě oprávněné a Prodávajícím uznané reklamace bude tato Prodávajícím vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, nebude-li účastníky písemně sjednána lhůta delší.

 9. Podle charakteru vady, která u Zboží byla v době jejího převzetí Kupujícím, nebo která se na Zboží nebo její součásti vyskytla v záruční době, postupuje Prodávající následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem:

   a) má-li Zboží vady, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměření. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující od smlouvy odstoupit,

   b) je-li postup pod písmem a) vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména, jde-li o vadu, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,

   c) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit,

   d) neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti,

   e) neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Prodávající je povinen v písemné formě potvrdit Kupujícímu, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 2. Kontakt pro řešení spotřebitelských sporů: ČOI (Česká obchodní inspekce) kontakt: / www.adr.coi.cz

Tento reklamační řád je platný od 28.10.2014

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.